Archive for February, 2008

Falenickie górki

Sunday, February 17th, 2008

Pomiędzy gęstymi młodnikami i skrajem polanek, od kilku lat, wiedzie trasa
falenickich biegów górskich. Ma kilka długich podbiegów, a piasek zmieszany
ze zmrożonym śniegiem, z okrążenia na okrążenie coraz bardziej daje się we
znaki zmęczonym mięśniom. Falenica stała się popularnym miejscem zimowych
treningów i spotkań mazowieckich (i nie tylko) biegaczy. Nawet ferie nie
przeszkadzają tradycyjnie dobrej frekwencji.

Niedzielne nawigowanie w Powsinie

Monday, February 4th, 2008

Niby zima, a słońce świeciło jakby wiosennie. Zresztą niektóre gałązki wyglądały prawie kwietniowo. Tak było na początku lutego w Powsinie, niewielkim parku leśnym przytulonym z jednej strony do Lasu Kabackiego, a z drugiej – do Ogrodu Botanicznego. Tu jeszcze Warszawa nie dotarła ze swoim stołecznym gwarem. Trochę górek, trochę krzaków, plątanina ścieżek i historycznych okopów. […]